• TODAY95명    /147,179
  • 전체회원2646

관리사무소

업 무 사 진

185 건의 게시물이 있습니다.
85 주차장 바닥 오점/ 오일 제거 작업 22.09.03. 2022-09-05 12
닉네임 : 관리자
84 220동 옥상 기계실 청소 22.09.01. 2022-09-02 16
닉네임 : 관리자
83 지하2층 세대 창고 청소작업 22.08.31. 2022-09-02 32
닉네임 : 관리자
82 219동 옥상 기계실 청소 22.08.31. 2022-09-02 11
닉네임 : 관리자
81 남,여 사우나 입구 스피드게이트 설치 2022-08-31 86
닉네임 : 커운영과장
80 독서실 대청소 2022-08-31 45
닉네임 : 커운영과장
79 골프장 잔디교체, 빔 프로젝터 필터 청소 2022-08-31 46
닉네임 : 커운영과장
78 커뮤니티 업장 소독 2022-08-31 24
닉네임 : 커운영과장
77 주차장 램프,바닥오점/오일/분리수거장 청소 22.08.30. 2022-08-31 19
닉네임 : 관리자
76 218동 옥상 기계실 청소 22.08.30. 2022-08-31 9
닉네임 : 관리자
75 외곽 거미줄 청소 22.08.29. 2022-08-29 25
닉네임 : 관리자
74 217동 옥상 기계실 청소 완료 22.08.29. 2022-08-29 10
닉네임 : 관리자
73 외곽 거미줄 제거 및 분리수거장 청소 22.08.27. 2022-08-29 12
닉네임 : 관리자
72 각 동 출입문 유리 청소 작업 22.08.27. 2022-08-29 27
닉네임 : 관리자
71 207동 옥상 기계실 청소 완료 22.08.25. 2022-08-25 9
닉네임 : 관리자
70 215동 옥상 기계실 청소 완료 22.08.23. 2022-08-23 10
닉네임 : 관리자
69 주차장 오점 제거 및 오일제거 22.08.23. 2022-08-23 24
닉네임 : 관리자
68 213동 옥상 기계실 청소 완료 22.08.22. 2022-08-22 15
닉네임 : 관리자
67 거미줄 제거 및 외곽 청소 22.08.22. 2022-08-22 24
닉네임 : 관리자
66 세대 복도 창틀 청소 및 도로 껌 제거 작업 22.08.18. 2022-08-19 33
닉네임 : 관리자