• TODAY54명    /147,138
  • 전체회원2646

관리사무소

업 무 사 진

185 건의 게시물이 있습니다.
45 209동 B3 배기휀 오버로드 EOCR교체 22.08.11. 2022-08-12 20
닉네임 : 관리자
44 지하2층 반사경 높이조절 22.08.11. 2022-08-12 34
닉네임 : 관리자
43 전기맨홀 펌프작업 22.08.12. 2022-08-12 24
닉네임 : 관리자
42 티하우스 맨홀 통수작업 맟 펌프정리 22.08.10. 2022-08-12 17
닉네임 : 관리자
41 212동 3.4라인 1층 맨홀통수작업 22.08.09. 2022-08-12 14
닉네임 : 관리자
40 정수위밸브배관 긴급보수 22.08.08. 2022-08-12 14
닉네임 : 관리자
39 213동 1.2라인 B3 집수정펌프고장 수리 22.08.05. 2022-08-12 8
닉네임 : 관리자
38 북카페제빙기 누전복구 22.08.04. 2022-08-12 25
닉네임 : 관리자
37 211동 3.4라인 1층 방호문손잡이 교체 및 장력조정 22.08.03. 2022-08-12 17
닉네임 : 관리자
36 1게이트옆 나무 지지목 이동작업 22.08.03. 2022-08-12 21
닉네임 : 관리자
35 216동 지하3층 열감지기 단선 감지기교체 22.08.01. 2022-08-12 8
닉네임 : 관리자
34 석가산 분수 청소 22.07.27. 2022-08-01 67
닉네임 : 관리자
33 석가산 분수 청소 22.07.26. 2022-08-01 26
닉네임 : 관리자
32 3게이트 충돌방지펜스 보수작업 2022-08-01 37
닉네임 : 관리자
31 소나무 방제작업 22.07.29. 2022-08-01 22
닉네임 : 관리자
30 단지내 예.제초작업 22.07.26~07.29. 2022-08-01 19
닉네임 : 관리자
29 소방작동기능점검 22.07.18~07.21. 2022-07-26 19
닉네임 : 관리자
28 열교환기 세관작업 22.07.18~07.19. 2022-07-26 33
닉네임 : 관리자
27 북카페 캐스케이드 청소 22.07.22. 2022-07-26 57
닉네임 : 관리자
26 별양동 캐스케이드 청소 22.07.21. 2022-07-26 33
닉네임 : 관리자